İçeriğe geç

Izci coin indicator by Mossin Nagant

Tradingview link ; https://tr.tradingview.com/script/U5Iystm9/

“The Izci Indicator“ has been designed to help users to improve the earnings statistics of
their trading journey.
The izci indicator basically consists of 3 lines, The Main Line, The Top Line, and The Bottom
Line.
The Izci indicator has been designed by using the nonlinear cross-matching methodology.
There are two usage methods.
1. For catching the breakdowns:
– Sharp price increases can be expected if the price breaks the upper band,
– Sharp price decreases can be expected if the price breaks the lover band.
2. To take advantage of in-band movements;
– When the price rises over the main line and touches the upper band, long profits can
be made.
– When the price goes below the main line and touches the lower band, a short profit
can be made.
There are two different values on the chart aiming to help you when you use the Izci
Indicator.
The Deviation value shows how far the price has moved away from the baseline, as a
percentage. It makes sense to take profit in deflection you see outside the standards, it
reduces your risk of loss.
The saturation value indicates whether the price has reached saturation.
The fact that the saturation is close to 100 indicates that the price has reached saturation,
but in severe trend movements, this value may stay close to 100 for a certain period of time.
In such cases, a sale-buy decision should be made by being very careful and looking at the
deviation value.
If the saturation is between 0-20, it might mean that the downward movement of the price is
damped.
This indicator has no certainty just like the other indicators.
The aim of the Izci Indicator is to increase the number of statistically profitable transactions.

XU100 and XU030 values ​​in the table are Turkish stock market / BIST data.
If desired, it can be presented by adding different countries or different data.

İzci indikatörü kullanıcıların trade ederken kazanç istatistiklerinin yükselmesine yardımcı
olmak amacıyla tasarlanmıştır.
İzci indikatörü temel olarak Ana hat, Üst hat ve alt hat olmak üzere 3 hat çizgisinden
oluşmaktadır.
İzci indikatörü nonlineer çapraz eşleşme yapılarak tasarlanmıştır, iki kullanım yöntemi vardır.
1. Kırılımları yakalamak için:
– Fiyat üst bandı kırarsa şiddetli yükselişler beklenebilir.
– Fiyat alt bandı kırarsa şiddetli düüşler beklenebilir.
2. Bant içi hareketlerden yararlanmak için:
– Fiyat ana hat üzerinden yükselip üst banda değidiğinde long kar al yapılabilir.
– Fiyat ana hattın altına geçip alt banda değdiğinde short kar al yapılabilir.
İzci indikatörü ile trade ederken size yardımcı olabilecek iki farklı değer de grafikte
gözükmektedir.
Sapma değeri fiyatın ana hat çizgisinden yüzdesel olarak ne kadar uzaklaştığını gösterir.
Standartların dışında gördüğünüz sapma değerlerinde kar al yapmak mantıklıdır, kaybetme
riskinizi azaltır.
Doygunluk değeri fiyatın doyuma ulaşıp ulaşmadığını gösterir.
Doygunluğun 100 e yakın olması fiyatın artık doyuma ulaştığını gösterir fakat şiddetli trend
haraketlerinde belirli bir süre bu değer 100 e yakın seyredebilir.
Bu tip durumlarda çok dikkatli davranarak sapma değerine bakarak satış-alış kararı
verilmelidir.
Doygunluğun 0-20 arasında olması ise fiyatın düşüş haraketinin sönümlendiği anlamına
gelebilir.
Hiç bir indikatörün kesinliğinin olmadığı gibi bu indikatörün de bir kesinliği yoktur.
Amaç istatisksel olarak kazançlı işlem sayısını arttırmaktır.